Adres e-mail: kancelaria@adwokat-marczewska.pl Numer telefonu: 607-398-389

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Pomoc w zakresie prawa pracy w Toruniu

Kancelaria świadczy pomoc przy sporządzaniu umów o pracę, kontraktów i umów cywilnoprawnych, przygotowywaniu dokumentacji pracowniczej oraz umów o zakazie konkurencji. Opiniuje zawarte wcześniej umowy oraz wspiera w procesie ich rozwiązywania.

Zapewnia reprezentowanie zarówno pracodawców, jak i pracowników w negocjacjach oraz sprawach sądowych dotyczących sporów pracowniczych, a także w sprawach mobbingu oraz dyskryminacji.

Wsparcie w sprawach dotyczących Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

W kancelarii oferowane są także usługi z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych. W ich ramach świadczona jest pomoc i porada prawna w sporządzaniu odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i orzeczeń lekarzy orzeczników ZUS dotyczących niezdolności do pracy. Prowadzone są także spory dotyczące przyznawania świadczeń – rent i emerytur oraz zasiłków.

Ponadto kancelaria zapewnia reprezentowanie przedsiębiorców w trakcie kontroli ZUS dotyczących prawidłowości opłacania składek na ubezpieczenie społeczne od momentu jej wszczęcia do zakończenia oraz w procedurze odwoławczej.

© 2017 Kancelaria Adwokacka Amalia Marczewska