Adres e-mail: kancelaria@adwokat-marczewska.pl Numer telefonu: 607-398-389

Prawo cywilne

W zakresie spraw cywilnych w kancelarii formułowane są pozwy, wnioski, umowy cywilnoprawne. Świadczona jest pomoc w sporach wynikających z niedotrzymywania umów (odszkodowania, zadośćuczynienia, kary umowne, dochodzenie roszczeń z rękojmi, odzyskiwanie wierzytelności).

Kancelaria oferuje usługi prawne związane z własnością nieruchomości (sprawy o zasiedzenie, hipoteka, księgi wieczyste). W sprawach związanych z własnością nieruchomości, w przypadku konieczności sporządzenia aktu notarialnego klienci kierowani są do zaprzyjaźnionej kancelarii notarialnej.

Klienci wspierani są ponadto w uzyskiwaniu zabezpieczenia powództwa czy przedmiotu wniosku jeszcze przed rozpoczęciem postępowania a także w jego toku, tak aby możliwym było wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia.

Prowadzone są także sprawy związane z odwołaniem darowizny, w tym pomoc w sporządzeniu oświadczenia o jej odwołaniu oraz reprezentacja w postępowaniu o zwrot przedmiotu darowizny.

Kancelaria oferuje ponadto pomoc w dochodzeniu swoich praw przez konsumentów (roszczenia z gwarancji lub niezgodności towaru z umową).

© 2017 Kancelaria Adwokacka Amalia Marczewska