Prawo cywilne

W zakresie spraw cywilnych w kancelarii formułowane są pozwy, wnioski, umowy cywilnoprawne. Świadczona jest pomoc w sporach wynikających z niedotrzymywania umów (odszkodowania, zadośćuczynienia, kary umowne, dochodzenie roszczeń z rękojmi, odzyskiwanie wierzytelności).

Kancelaria oferuje usługi prawne związane z własnością nieruchomości (sprawy o zasiedzenie, hipoteka, księgi wieczyste). W sprawach związanych z własnością nieruchomości, w przypadku konieczności sporządzenia aktu notarialnego klienci kierowani są do zaprzyjaźnionej kancelarii notarialnej.

Klienci wspierani są ponadto w uzyskiwaniu zabezpieczenia powództwa czy przedmiotu wniosku jeszcze przed rozpoczęciem postępowania a także w jego toku, tak aby możliwym było wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia.

Prowadzone są także sprawy związane z odwołaniem darowizny, w tym pomoc w sporządzeniu oświadczenia o jej odwołaniu oraz reprezentacja w postępowaniu o zwrot przedmiotu darowizny.

Kancelaria oferuje ponadto pomoc w dochodzeniu swoich praw przez konsumentów (roszczenia z gwarancji lub niezgodności towaru z umową).

KANCELARIA ADWOKACKA Amalia Marczewska

ul. 63. Pułku Piechoty 52, 87-100 Toruń

tel. 607-398-389

kancelaria@adwokat-marczewska.pl

 

rachunek bankowy

22 1090 1506 0000 0001 3553 3420

IBAN: PL22109015060000000135533420

SWIFT: WBKPPLPP

© 2017 Kancelaria Adwokacka Amalia Marczewska
Adres e-mail: kancelaria@adwokat-marczewska.pl Numer telefonu: 607-398-389