Adres e-mail: kancelaria@adwokat-marczewska.pl Numer telefonu: 607-398-389

Prawo karne


Kancelaria świadczy usługi prawne w pełnym zakresie prawa karnego.

Reprezentacji klienta polega na występowaniu w postępowaniu karnym jako obrońca lub pełnomocnik pokrzywdzonego na każdym etapie sprawy: od zatrzymania przez Policję, poprzez postępowanie przygotowawcze, w tym uczestnictwo przy przedstawieniu zarzutów i podczas posiedzeń w sprawie tymczasowego aresztowania, aż do rozpraw przed sądem pierwszej i drugiej instancji oraz w postępowaniu kasacyjnym.

Obrona dotyczy ponadto osób objętych Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA).

W ramach postępowania karnego sporządzane są m.in.: zawiadomienie o przestępstwie, prywatny akt oskarżenia, środki odwoławcze (zażalenie na zastosowanie środków zapobiegawczych, zażalenie na odmowę wszczęcia i umorzenie postępowania przygotowawczego, apelacja od wyroku sądu I instancji, kasacja). W postępowaniu przygotowawczym, jak i sądowym wystosowywane są wnioski dowodowe, zapewnione jest uczestnictwo przy przesłuchaniach, udział w przeprowadzanych dowodach.

Kancelaria świadczy pomoc w uzyskaniu warunkowego umorzenia postępowania karnego, warunkowego umorzenia kary i warunkowego zawieszenia jej wykonania. Udziela również pomocy w uzyskaniu możliwie najłagodniejszej kary łącznej oraz w pojednaniu z pokrzywdzonym.

Prowadzenie spraw z zakresu prawa karnego obejmuje nie tylko procedurę karną, ale także sprawy z zakresu prawa karno-skarbowego oraz prawa wykroczeń.

W ramach prawa karnego kancelaria oferuje także reprezentację w stadium postępowania wykonawczego. W tym zakresie udzielana jest pomoc w sprawach warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, odroczenia lub udzielenia przerwy w karze, umorzenia, odroczenia płatności lub rozłożenia na raty kary grzywny.

Oprócz tego udzielana jest pomoc nieletnim sprawcom czynów zabronionych, jak również obrona nieletniego w postępowaniu o demoralizację i przymusowe leczenie i rehabilitację.

Kontakt z podejrzanym lub oskarżonym pozbawionym wolności odbywa się również poprzez wizyty adwokata w Areszcie Śledczym czy Zakładzie Karnym.

W sprawach pilnych, w szczególności w sytuacji zatrzymania lub tymczasowego aresztowania, kontakt z kancelarią możliwy jest także poza regularnymi godzinami pracy pod numerem telefonu 607 398 389.

© 2017 Kancelaria Adwokacka Amalia Marczewska