Adres e-mail: kancelaria@adwokat-marczewska.pl Numer telefonu: 607-398-389

Pisma procesowe

W kancelarii przygotowywane są dokumenty, wezwania do zapłaty, wnioski oraz odpowiedzi na żądania organów państwowych.

Sporządzane są również pisma procesowe obejmujące wnioski i oświadczenia stron składane poza rozprawą w toku postępowania.

Tworzone i opiniowane są również projekty umów zapewniając w ten sposób pomoc prawną w ukształtowaniu skutecznego zabezpieczenia ich wykonania.

Poza tym, na żądanie klientów sporządzane są opinie prawne stanowiące pomocniczy materiał analityczny związany z praktycznymi problemami prawnymi. Opinie mają na celu m.in. wyjaśnianie problemów prawnych, proponowanie rozwiązań, w tym też wariantowych. Mogą przedstawiać kwalifikację konkretnego stanu faktycznego w świetle przepisów prawa, czy też szczególny pogląd na daną sprawę z uwzględnieniem argumentów nie przedstawionych w toku postępowania.

Kancelaria udziela także pomocy w pozyskaniu niezbędnych dokumentów.

Oferowana w ten sposób pomoc prawna świadczona jest jednorazowo bądź w ramach reprezentowania klienta w danej sprawie.

© 2017 Kancelaria Adwokacka Amalia Marczewska