Adres e-mail: kancelaria@adwokat-marczewska.pl Numer telefonu: 607-398-389

Konsultacje, negocjacje i mediacje

Kancelaria oferuje porady prawne polegające na analizie przedstawionego problemu prawnego w konkretnym stanie faktycznym oraz udzieleniu odpowiedzi na pytanie prawne w oparciu o przepisy, komentarze i orzecznictwo, jak również zaproponowanie najkorzystniejszego w danym przypadku rozwiązania i pokierowanie na właściwą drogę dalszego postępowania.

Konsultacje świadczone są jako odrębna usługa lub udzielane są klientom kancelarii w ramach kompleksowego prowadzenia sprawy.

Praktyka kancelarii obejmuje ponadto prowadzenie negocjacji na etapie przedsądowym i sądowym w zakresie spraw cywilnych, rodzinnych, gospodarczych i karnych. Należy zauważyć, że kompromisowe rozwiązanie sporu nie tylko pozwala na zaoszczędzenie czasu i kosztów, ale często okazuje się najskuteczniejszą metodą, zaś zawarta ugoda nierzadko owocuje poprawą stosunków pomiędzy skonfliktowanymi stronami w przyszłości.

Negocjacje prowadzone są w miejscu, którego wymaga sprawa, przy czym najczęściej w siedzibie kancelarii.

Adwokat bierze także udział w mediacjach prowadzonych w ramach postępowania sądowego. Mediacje zalecane są szczególnie w sprawach rodzinnych i gospodarczych.

© 2017 Kancelaria Adwokacka Amalia Marczewska