Adres e-mail: kancelaria@adwokat-marczewska.pl Numer telefonu: 607-398-389

Reprezentacja

Reprezentowanie strony w postępowaniu sądowym obejmuje kompleksowe prowadzenie danej sprawy na każdym jej etapie od czynności przed procesowych aż do prawomocnego zakończenia postępowania, jak i po jego zakończeniu w postępowaniu egzekucyjnym czy wykonawczym, jak również wznowienia postępowania.

Reprezentacja polega na zbadaniu akt sprawy, poprzez analizę stanu faktycznego, analizę prawną, zgromadzenie wymaganych przez przepisy procedury dokumentów i dowodów, sporządzenie oraz złożenie pism wszczynających postępowanie oraz pisma procesowe składane w toku sprawy, zastępstwo strony przed sądem na rozprawie (składanie wniosków dowodowych, przesłuchanie świadków, składanie środków odwoławczych).

Na podstawie udzielonego przez klienta pełnomocnictwa adwokat upoważniony jest również do zawarcia ugody.

W postępowaniu karnym reprezentacja klienta polega na działaniu jako obrońca lub pełnomocnik pokrzywdzonego.

Reprezentacja odbywa się zarówno w postępowaniu w pierwszej instancji, jak i w postepowaniu odwoławczym.

Zastępstwo prawne świadczone jest przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami ścigania i organami administracji państwowej i samorządowej.

© 2017 Kancelaria Adwokacka Amalia Marczewska