Adres e-mail: kancelaria@adwokat-marczewska.pl Numer telefonu: 607-398-389

Rozwody, sprawy rodzinne

Sprawy rodzinne w Toruniu - rozwody i sprawy o alimenty w kancelarii Adwokat Marczewskiej

W ramach prawa rodzinnego kancelaria świadczy porady dotyczące rozwiązania małżeństwa przez rozwód (bez orzekania i z orzekaniem o winie), unieważnienia małżeństwa, separacji, podziału majątku, w tym ustalenia nierównych udziałów. Pomaga ponadto małżonkom w uregulowaniu ich spraw majątkowych, a po podjęciu przez nich decyzji o umownym unormowaniu ustroju majątkowego umawia spotkanie z notariuszem.

Zajmuje się także sprawami alimentacyjnymi na rzecz dzieci (od zobowiązanego rodzica, jak również od dziadków) czy współmałżonka, w tym zasądzeniem świadczenia alimentacyjnego, obniżeniem i podwyższeniem alimentów, czy wygaśnięciem tego obowiązku.

Kompleksowa pomoc prawna w sprawach rodzinnych

Ponadto oferuje porady prawne w sprawach władzy rodzicielskiej (jej ograniczenia i pozbawienia, dokonywania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka), ustalania kontaktów z dziećmi, zmianą uregulowanych kontaktów, jak również zajmuje się sprawami o wykonanie kontaktów czy zakazem kontaktów z dzieckiem oraz sprawami opiekuńczymi i o przysposobienie.

Wspiera również w przedmiocie ojcostwa i macierzyństwa (ustalenie, zaprzeczenie, uznanie, ustalenie bezskuteczności uznania).

W kancelarii obsługiwane są też sprawy o ubezwłasnowolnienie członka rodziny, ustanowienie opieki i kurateli, jak również związane z przymusowym leczeniem odwykowym czy psychiatrycznym.

© 2017 Kancelaria Adwokacka Amalia Marczewska